Ochrana osobních údajů

Nakládání s osobními údaji

Pro účely poptávky po dodávaných pomůckách zpracováváme tyto osobní údaje, pokud je odešlete v kontaktním formuláři:

jméno a příjmení,
e-mailovou adresu,
nepovinně telefonní spojení

Tyto osobní údaje jsou zpracovány elektronicky a jsou uchovávány v počítači, který je proti zneužití chráněn heslem. Informace o klientech uchováváme 1 rok, poté jsou smazány. K informacím má přístup pouze jednatelka společnosti Hana Gregorová.

Informace zpracováváme na základě právního důvodu plnění smlouvy nebo jednání o jejím uzavření. Informace nejsou zpřístupněny třetím osobám. K osobním údajům máte následující práva a pokud chcete znát rozsah zpracovávaných osobních údajů, obraťte se na email uvedený v kontaktu tohoto webu.

K osobním údajům máte následující práva a pokud chcete znát rozsah zpracovávaných osobních údajů, obraťte se na email uvedený v kontaktu tohoto webu.